Jaarplanning medezeggenschapsraad De Springbok
2012-2013Oktober:

- Beleidsplan MR
- Vaststelling vergaderdata en onderwerpen
- Sollicitatiecommissie
- Leerlingenwerving
- LeerlingenzorgNovember:

- Beleidsplan MR
- BegrotingDecember:

- Bepalen jaarplanningJanuari:

- Zorgprofiel
- OuderraadFebruari:

- Evaluatie werkgroepen beleid
- Sollicitatiecommissie
- PersoneelsbeleidMaart:

- Opbrengsten en trendanalyses
- Evaluatie Brede buurtschool +April:

- Formatie/lumpsum
- Leerlingenwerving
- LeerlingenzorgJuni:

- Formatie/lumpsum
- Schoolgids/schoolplan/jaarplan/ activiteitenkalender
- Inkrimping werkzaamheden (bezuinigingen)Terugkomende agendapunten:

- Stand van zaken school
- Voortgang van de groepen
- Oudergeleding MR
- Brede buurtschool +
- Stand van zaken GMR